Tilbage

 

I stedet for den trykte tekst

17 Herre Gud et saadant stort Værk tænker man vel maa have meget dyb Grund[13]
17 meget] foran er slettet en

med fodnote med linienummer og det hele, forstiller jeg mig at skærmlæseren vil være gladere for en såkaldt horisontal-integral repræsentation

Herre Gud et saadant stort Værk tænker man vel maa have meget dyb Grund

Eventuelt med den mulighed - hvor man vil koncentrere sig om tankeindholdet - med et knaptryk at fjerne det overstregede.

Vis slettet tekst

Andre eksempler kan opbyde større vanskeligheder, ikke mindst sådanne som er genetisk bestemt, dvs. at man ønsker at redegøre for den rolle som sådanne interne varianter har haft for forf.s skriveproces. For eksempel

21 Sætteren beder for dette Forord. Jeg lo rigtignok lidt af ham[14]
21 Jeg] først skrevet Han be

Med den nye ordlyd ønsker noten at antyde at forf. (i modsætning til eksemplet ovenfor) har slettet »Han be« inden han skrev det efterfølgende »Jeg«. Argumentationen herfor kan læseren i dette tilfælde selv læse udaf den gengivne tekst, men der gives andre tilfælde som kun kan læses ud af håndskriftet. Denne oplysning skal naturligvis også fremgå af en elektronisk udgave. Fx:

Sætteren beder for dette Forord. Jeg lo rigtignok lidt af ham

 

Tilbage